Tư vấn tài chính là gì?

28/072017

Tư vấn tài chính là gì?

1. Tư vấn tài chính là gì? Đây là ngành nghề liên quan đến tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính. Bạn được yêu cầu sử dụng kiến thức về thuế và chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí,...

Xem thêm >
Dịch vụ tư vấn tài chính: Nhiều nhưng chưa mạnh

28/072017

Dịch vụ tư vấn tài chính: Nhiều...

Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính, tạo đà xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính - ngân hàng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong thời gian tới là định hướng lớn của thành phố. Để đạt được mục tiêu này...

Xem thêm >
Thị trường tài chính Việt Nam: Nhận diện những rủi ro

28/072017

Thị trường tài chính Việt Nam: Nhận...

Kinh tế Việt Nam năm 2015 đã đạt được những bước tiến quan trọng, GDP đạt 6,68% cao hơn mục tiêu đề ra là 6.2%, cùng với CPI cả năm chỉ tăng ở mức 0.63% thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là trong khoảng 5%. ...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ