Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

Mối Quan tâm của Quý vị

 • Quý vị không chắc chắn doanh nghiệp của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành hay không
 • Chi phí cho việc tuân thủ của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát
 • Quý vị muốn có kế hoạch đào tạo nhân viên nhằm nắm bắt được yêu cầu mới về việc tuân thủ
 • Các quy định dự thảo có thể làm mất lợi thế cạnh tranh của Quý vị
 • Quý vị quan tâm đến rủi ro về uy tín của doanh nghiệp mình do không tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước
 • Quý vị muốn xác nhận rằng bộ phận bán hàng của mình đang tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành

Năng lực của chúng tôi

ATC Việt Nam hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của Quí vị. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, ATC Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp.

ATC Việt Nam luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thế
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Xây dựng cấu trúc thuế
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho các nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Lập kế hoạch chiến lược về thuế
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế

THÔNG TIN LIÊN HỆ