Công ty TNHH ATC Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính HTC (“ATC Việt Nam”) là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, tư vấn tài chính, thuế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Tại sao chọn ATC

Chúng tôi cam kết Công ty sẽ nhận được sự quan tâm cao nhất của chúng tôi

Chúng tôi xem Công ty là khách hàng chiến lược của Công ty chúng tôi. Là khách hàng chiến lược, Công ty sẽ nhận được sự ưu tiên và quan tâm cao nhất của Ban Giám đốc. Chúng tôi sẽ huy động nguồn lực và dịch vụ tốt nhất để phục vụ Công ty. Ông Nguyễn Thế Chung sẽ giữ vai trò Giám đốc phụ trách chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ông Tạ Quang Chiến giữ vai trò Phó Giám Đốc phụ trách mảng dịch vụ kế toán và Ông Trần Thế Thụ sẽ giữ vai trò Phó Giám đốc dịch vụ soát xét độc lập. Sự kết hợp này cho thấy tầm quan trọng của Công ty đối với chúng tôi. Ông Chung và Ông Thụ sẽ soát xét chung chất lượng dịch vụ đảm bảo thực hiện đúng các cam kết của chúng tôi.

Nhóm kế toán mạnh do các chuyên gia đứng đầu

Chúng tôi hiểu rằng việc có đội ngũ chuyên gia kế toán phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao mà Công ty mong đợi. Việc lựa chọn nhóm cung cấp dịch vụ kế toán phù hợp phục vụ Công ty là quyết định quan trọng nhất của chúng tôi. ATC Viêt Nam là hãng kế toán hàng đầu tại Việt Nam, phục vụ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty đa quốc gia, các công ty tư nhân, các doanh nghiệp và tổ chức khác và đã tích luỹ được những kinh nghiệm đáng kể trong phục vụ một số công ty có cùng quy mô và lĩnh vực kinh doanh tương tự với Công ty tại Việt Nam. Các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi được lựa chọn vào vị trí trưởng nhóm và trưởng đoàn cung cấp dịch vụ kế toán.

Cung cấp những nhận xét có giá trị về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị kinh doanh của Công ty và tuân thủ thuế

Với vị trí của hãng kế toán hàng đầu cùng nỗ lực cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng và thống nhất, chúng tôi cũng luôn hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị kinh doanh và tuân thủ thuế nhằm đưa ra các biện pháp thực hành hiệu quả nhất.

ATC Việt Nam - Ưu việt về chuyên môn

Chúng tôi cũng ưu tiên cung cấp cho Công ty dịch vụ gia tăng có giá trị, đảm bảo dịch vụ kế toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định về chính sách thuế hiện hành. Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thống nhất được chúng tôi luôn đánh giá quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi đảm bảo rằng phí dịch vụ kế toán của chúng tôi là cạnh tranh và nhất quán với cam kết của chúng tôi về chất lượng dịch vụ cao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ